GMO

 Bardzo Was wszystkich prosimy o PILNE zgłaszanie do  Marszałka Sejmu
udziału w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowej ustawy o
GMO.