KOMISJA ŚLEDCZA

 Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców zwraca się o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. zbadania nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkalnymi   

Lokatorzy chcą komisji śledczej – Nasz Dziennik – 23-24.01.2010 r. –Małgorzata Goss.

            Prezydium Sejmu

       Rzeczypospolitej Polskiej

Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców zwraca się o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. zbadania nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami mieszkalnymi w oparciu o działalność spółdzielni mieszkaniowych w R.P. oraz uchybień w procedurach przekształceń własnościowych majątku Skarbu Państwa byłych mieszkań zakładowych        

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia w sprawie powołania

 

                          SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ ds. nieprawidłowości w obszarze mieszkalnictwa w RP          

 

 Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia w sprawie powołania

SEJMOWEJ KOMISJI ŚLEDCZEJ ds. nieprawidłowości w obszarze mieszkalnictwa w RP

APEL poparcia WNIOSKU w 2006r.  posłów o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. spółdzielni mieszkaniowych