MATERIAŁY HISTORYCZNE

 

Mariaż młota z hakenkreuzem – Przewodnik Katolicki - 27 wrz. 2009r,.

Tym wszystkim demagogom i twórcom „nowej historii Europy", którzy z wzrastającym w ostatnich tygodniach zacietrzewieniem negują udział Związku Radzieckiego w eksterminacji narodu polskiego, warto przypomnieć o wzajemnych spotkaniach radziecko-niemieckich w latach 1939-1941 na okupowanym terytorium polskim.    

Makabrycznym pokłosiem III Metodycznej Konferencji NKWD i gestapo był plan zakładający ostateczna likwidację

narodu polskiego do roku 1975.

WIKIPEDIA -     http://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD

 Książka przedstawia m. in. rozpoczęcie realizacji  niemieckiego planu zakładającego ostateczną likwidację narodu polskiego.

 

Sposób zamawiania książki: Przedpłata: na konto lub adres Wydawnictwa należy przesłać kwotę stanowiącą wartość książek. Koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo. Za pobraniem: płatne listonoszowi przy odbiorze przesyłki, w tym wypadku doliczamy 9,00 zł - koszt pobrania J Numer konta: PKO BP I/O w Radomiu, nr rachunku 45-10204317-122281060 Adres wydawnictwa: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne s.c.  26-606 Radom ul. Wiejska 21 tel./fax (48) 384 66 66, 366 56 23 e-mail: polwen@polwen.pl     http//www.polwen.pl

Nasze polskie "Dziady"  Ks. prof. Czesław S. Bartnik