STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW ŁADU

OBYWATELSKIEGO, WŁASNOŚCI

 I  KAPITAŁU „SŁOWiK”

  

DZIAŁA  W OGÓLNOPOLSKIM  PONADPARTYJNYM  RUCHU  OBYWATELSKIM

I WCHODZI W SKŁAD OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM  STOWARZYSZEŃ UWŁASZCZENIOWYCH

„WŁASNOŚĆ  I  GOSPODARNOŚĆ”

GŁÓWNYM CELEM STATUTOWYM STOWARZYSZENIA JEST ZORGANIZOWANIE SIĘ OBYWATELI       W SPRAWIE UZYSKANIA NALEŻNEJ IM Z MOCY PRAWA  WŁASNOŚCI MIESZKAŃ, ZIEMI,                                                                              NIERUCHOMOŚCI 

Stowarzyszenie Sympatyków Ładu  Obywatelskiego, Własności  i Kapitału „SŁOWiK”

zarejestrowane przez KRS nr 0000155766,

REGON: 192903641,  NIP:586-21-06-928 . 81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 21 tel. (0-58)664-88-08;                   

 e-mail:teresa.pietrzak@wp.pl, oraz wlasnoscikapital@wp.pl      www.wlasnoscikapital.pl