Nowy list do osób, które ub. jesieni podpisały Apel na rzecz praw Dziecka :

Drodzy Przyjaciele

Zeszłej jesieni znaleźliście się wśród 467.000 osób z całego świata, które podpisały Międzynarodowy Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny.

Wasze nazwiska zostały przedstawione podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Przedstawiliśmy ten apel także prywatnie wielu ambasadorom przy ONZ. Ogólnie kampania okazała się wielkim sukcesem podnosząc świadomość nt. dziecka nienarodzonego w kontekście Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Jak sobie przypominacie apel wzywał rządy do interpretowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka tak, jak powinna być interpretowana. Przede wszystkim powinna chronić dziecko nienarodzone przed aborcją i przyznawać szczególną ochronę rodzinie.
Niniejszym ponownie uruchamiamy zbieranie podpisów pod apelem z celem przedstawienia miliona podpisów przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ.
Nie prosimy Was, abyście jeszcze raz podpisali petycję. W rzeczywistości nie możecie tego zrobić.
O co Was prosimy, to abyście oderwali się na chwilę od Waszych zajęć, wycięli poniższą wiadomość oraz wysłali ją do wszystkich z Waszej książki adresowej. Wyślijcie ją do wszystkich Waszych członków rodzin i przyjaciół prosząc ich o podpisanie Petycji na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny.
Wiemy, że Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny uruchomiła swoją własną petycję na rzecz prawa do aborcji, która została do tej pory podpisana przez 150.000 ludzi. Mówiąc wprost musimy pogrzebać ich petycję setkami tysięcy głosów i nazwisk za obroną życia.
Proszę, prześlijcie poniższą wiadomość każdemu, kogo znacie.
Wasz szczerze oddany
Austin Ruse
Prezes C-FAM (Catholic Family and Human Rights Institute)
PS. Poniżej znajduje się wiadomość, o przesłanie której do wszystkich Waszych członków rodziny i przyjaciół proszę.
______________________
____________________________________
Drodzy Przyjaciele,
Proszę Was o niezwłoczne udanie się na poniższą stronę internetową i podpisanie Petycji na rzecz Dziecka Nienarodzonego i Rodziny.
Koalicja grup obrońców życia i rodziny, pod przywództwem C-FAM (Catholic Family and Human Rights Institute) przedstawi petycję w ONZ w grudniu tego roku. Ich celem jest zebranie miliona podpisów.
Zachęcam Was do udania się
TUTAJ, przeczytania petycji, podpisania jej i przesłania tego linku do każdego, kogo znacie.
Na
TEJ stronie możecie również zobaczyć, że petycja została przetłumaczona na 15 języków. Jest zatem naprawdę powszechna!
Proszę udaj się
TUTAJ, podpisz petycję i przekaż ją KAŻDEMU, KOGO ZNASZ.
Wielkie dzięki

Š Copyright 2009 Permission granted for unlimited use. Credit required.
866 United Nations Plaza, Suite 495, New York, NY 10017
www.c-fam.org