Z dniem 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z 14 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r., nr 125, poz. 873). Przepisy tej ustawy pozwalają na uwłaszczenie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami, będącymi własnością spółdzielni, dla członków spółdzielni mających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) oraz najemcom tych lokali spółdzielczych, które były uprzednio mieszkaniami zakładowymi.

USTAWA TA JESZCZE MA MOC PRAWNĄ WNIOSKI ZŁOŻONE JESZCZE W  2008 R. BĘDĄ REALIZOWANE NIEZALEŻNIE OD DECYZJI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO .

 

 

 

 WNIOSEK  2GnW  WYDRUK  WORD img1.gif    WYDRUK  WORD dla Gdynskiej SM img1.gif

 Dot. : przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność zgodnie z obowiązującą

           ustawą z dnia 14.06.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych

           ustaw (Dz. U. Nr 125 z 13.07.2007 r., poz. 873 i weszła w życie 31 lipca 2007 r.).

 

 

Nowa wersja wniosku 1 N  WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ LOKATORSKICH  W CELU                                   PRZEKSZTAŁCENIA NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ      WYDRUK  WORD img1.gif   

 

Dotyczy mieszkań lokatorskich - aktualny stan prawny   

 

Nowa wersja wniosku 4 N  WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ WŁASNOSCIOWYCH  W CELU                                                  PRZEKSZTAŁCENIA   NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

(dotyczy mieszkań własnościowych)                  WYDRUK  WORD img1.gif

 

 

Nowa wersja wniosku 4 N - garaż    WYDRUK  WORD img1.gif

 

Serdecznie prosimy powiadomić wszystkich ( z rodziny, bliskich, w pracy itp.),  rozpowszechnić i rozplakatować te wiadomości i informacje gdzie tylko można.