Linki przydatnych Ustaw z serwisu: http://www.lex.com.pl. 

 

Ustawa

LINK

USTAWA o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity)

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2003/1116.htm

USTAWA o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

(Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 873)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0873.htm

USTAWA Prawo spółdzielcze.

z dnia 16 września 1982 r.

(jednolity tekst)

(Dz. U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/1995/0288.htm

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity)

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/0903.htm

USTAWA o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

z dnia 26 października 1995 r.

(Dz. U. Z 1995 r. Nr 133 poz. 654)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/1995/0654.htm

   
   
   
   

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997

(Dz. U. z 1997r. Nr 121 poz. 769)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/1997/0769.htm

Prawo o notariacie Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r.

(Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 369)

http://www.lex.com.pl/serwis/du/2002/0369.htm

   

 

Przydatne Linki do instytucji i adresy e-mail

INSTYTUCJA

LINK

Sąd Okręgowy w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 30
80-803 Gdańsk
tel.(0-58) 321-31-99

http://www.gdansk.so.gov.pl

e-mail: sogdansk@gdansk.so.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP Al. Ujazdowskie1/3 00-583 Warszawa,

http://www.kprm.gov.pl

e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl,

Ministerstwo Spraw Wewn. i Adm.  ul. Batorego 5; 02-591 Warszawa, Minister Grzegorz Schetyna

http://www.mswia.gov.pl

e-mail: di@mswia.gov.pl,

Ministerstwo Sprawiedliwości; Al. Ujazdowskie 11; 00-950 Warszawa,  Minister Zbigniew Ćwiąkalski

http://www.ms.gov.pl

e-mail:, zyla@ms.gov.pl,

Rzecznik Praw Obywatelskich; Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa ; dr Janusz Kochanowski

http://www.rpo.gov.pl

e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl,

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku; 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15, centrala: (0-58) 321-59-00; insp. Zbigniew Macczak, tel. (0-58) 321-53-02

http://www.pomorska.policja.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36

80-853 Gdańsk

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: prokuratura@prokuratura.gda.pl

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, budynek "C"

tel. (0-58) 32-13-550, fax (0-58) 32-13-554

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: srodmiescie@prokuratura.gda.pl

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Wrzeszcz w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, budynek "C"

tel. (0-58) 32-13-955, fax (0-58) 32-13-956

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: wrzeszcz@prokuratura.gda.pl

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Oliwa w Gdańsku

ul. Piekarnicza 10, budynek "C"

tel. (0-58) 32-13-500, fax (0-58) 32-13-504

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: oliwa@prokuratura.gda.pl

Prokuratura Rejonowa w Sopocie

ul. 1-go Maja 10

tel. (0-58) 551-09-22, fax (0-58) 551-50-30

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: sopot@prokuratura.gda.pl

Prokuratura Rejonowa w Gdyni ; ul. 10 Lutego 39

tel. (0-58) 661-04-00, fax (0-58) 661-04-01

http://www.prokuratura.gda.pl

e-mail: gdynia@prokuratura.gda.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; Wojewoda Pomorski, Roman Zaborowski; tel. (0-58) 307-72-13, ul. Okopowa 21/27 ;

80-810 Gdańsk, centrala: (0-58) 30-77-695

http://www.uw.gda.pl

e-mail: rzecznik@gdansk.uw.gov.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału, “SŁOWIK”,ul. Grodnieńska 21 81-533 Gdynia, , Prezes mgr Teresa Pietrzak tel.: 058-272-578;

http://www.wlasnoscikapital.pl

e-mail: teresa.pietrzak@wp.pl.

Portal “SUCHANINO”

http://www.suchanino.pl

SM “SUCHANINO"

http://www.smsuchanino.gda.pl

e-mail: suchanino@gower.pl

Forum Gdańsk-Śródmieście

http://gdansk-srodmiescie.mojeosiedle.pl

Forum Gdańsk- Suchanino

http://gdansk-suchanino.mojeosiedle.pl

Forum Gdynia-Wielki Kack

http://gdynia-wielki-kack.mojeosiedle.pl

Forum Sopot

http://www.forum-sopot.mojeosiedle.pl

Portal Nasze SM

http://www.naszesm.pl

Witryna Prof. Adama Bieli

http://www.adambiela.pl

Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców "Nasza Własność" w Płocku

http://www.sosplock.kylos.pl

Portal Regionalny Trójmiasto

http://www.trojmiasto.pl