PILNA INFORMACJA  W SPRAWIE  WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  W  SPÓŁDZIELNIACH

 

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP  w dniu

11.05. 2007 r. ustawą o sp. m. ,- za którą

zagłosowało 297 posłów ( przeciw SLD i PSL),

wszyscy spółdzielcy winni niezwłocznie złożyć

stosowne wnioski do swojej spółdzielni:

1. Wniosek 1N – dla m. lokatorskich;

2. Wniosek 4 N – dla m. własnościowych

o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Druki wniosków można uzyskać na stronie

ogólnopolskiego ponadpartyjnego Stowarzyszenia

Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i

Kapitału - www.wlasnoscikapital.pl

(szkolenia we wtorki – g.17-18.30  w Gdyńskim

Centrum Org. Pozarząd., ul.3 Maja 27/31 prowadzi

prezes Stow. Teresa Pietrzak, t. 0508 272 578 )   

Dotychczas złożone wnioski w latach 2001- 2007

są ważne i nadal obowiązują. Niemniej Zarządy SM

mogą celowo je ignorować (już są sygnały z terenu)

i dlatego bezpieczniej jest złożyć dodatkowo kolejny

wniosek z aktualnymi korzystnymi dla spółdzielców

zapisami prawnymi. Senat zagłosuje nad ustawą w

dniach 30-31.05.07 r. Jeśli Senat wprowadzi swoje

poprawki to ustawa ponownie trafi do Sejmu,

następnie do podpisu Prezydenta RP.

 Gdynia, 22.05.07 r.

 

Drukuj w Wordzie jako ulotkę   >>>