ULOTKA O WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ w SPÓŁDZIELNIACH

Zgodnie z uchwaloną w dniu 14.06.2007 r. przez Parlament RP ustawą o sp.m. (Dz.U.Nr 125, poz.873)  wszyscy spółdzielcy winni niezwłocznie złożyć wnioski do swojej spółdzielni:

1. Wniosek 1N – dla m. lokatorskich;

2. Wniosek 4 N – dla m. własnościowych

      o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Druki wniosków można uzyskać na stronie ogólnopolskiego

ponadpartyjnego Stowarzyszenia Sympatyków Ładu

Obywatelskiego, Własności i Kapitału

        - www.wlasnoscikapital.pl

szkolenia we wtorki – godz. 17-18.30 - Centrum Organizacji Pozarządowych, 81-364 Gdynia, 3 Maja 27/31 prowadzi prezes Stowarzyszenia Teresa Pietrzak   

Dotychczas złożone wnioski w latach 2001- 2007   ważne i nadal

obowiązują. Niemniej trzeba złożyć kolejny wniosek  z aktualnymi korzystnymi zapisami prawa dla spółdzielców.     

Gazeta Prawna z 16.07.07 r.:  „ Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje m.in. tańsze i szybsze przekształcenia mieszkań spółdzielczych w odrębną własność, oddzielne rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz odpowiedzialność karną dla członków zarządów, którzy nie wywiązują się z przewidzianych w ustawie powinności. Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest przyspieszenie przekształceń własnościowych w spółdzielniach Dlatego też nowe obowiązki władz spółdzielni są związane głównie ze sprawniejszym rozpatrywaniem i realizacją wniosków o wyodrębnienie własności lokali. Organom spółdzielni przyznano także dodatkowe uprawnienia mające pomóc w szybszym porządkowaniu stanu prawnego spółdzielczych gruntów (np. możliwość zasiedzenia należących do gminy działek, na których stoją już spółdzielcze bloki). Zarządy spółdzielni będą miały zaledwie trzy miesiące na realizację wniosków o przeniesienie własności spółdzielczych lokali. O najważniejszych sprawach w spółdzielni nie będą już decydować zebrania przedstawicieli, ale wyłącznie walne zgromadzenia członków, które w większych spółdzielniach zostaną podzielone na części”. 

Gdynia ,20.07.2007 r.

 

 

ULOTKA  O WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  w  SPÓŁDZIELNIACH

Zgodnie z uchwaloną w dniu 14.06.2007 r. przez Parlament RP ustawą o sp. m. (Dz.U. Nr 125,poz. 873) wszyscy spółdzielcy

winni niezwłocznie złożyć wnioski do swojej spółdzielni:

1. Wniosek 1N – dla m. lokatorskich;

2. Wniosek 4 N – dla m. własnościowych

o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Druki wniosków można uzyskać na stronie ogólnopolskiego

ponadpartyjnego Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału

- www.wlasnoscikapital.pl

szkolenia we wtorki – godz.17-18.30 - w Centrum Organizacji Pozarządowych, 81-364 Gdynia, 3 Maja 27/31 prowadzi prezes Stowarzyszenia Teresa Pietrzak

Dotychczas złożone wnioski w latach 2001- 2007 są ważne i nadal  obowiązują. Niemniej trzeba złożyć kolejny wniosek z aktualnymi korzystnymi zapisami prawa dla spółdzielców.

Gazeta Prawna z 16.07.07..: Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje m.in. tańsze i szybsze przekształcenia mieszkań spółdzielczych w odrębną własność, oddzielne rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz odpowiedzialność karną dla członków zarządów, którzy nie wywiązują się z przewidzianych w ustawie powinności. Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest przyspieszenie przekształceń własnościowych w spółdzielniach. Dlatego też nowe obowiązki władz spółdzielni są związane głównie ze sprawniejszym rozpatrywaniem i realizacją wniosków o wyodrębnienie własności lokali. Organom spółdzielni przyznano także dodatkowe uprawnienia mające pomóc w szybszym porządkowaniu stanu prawnego spółdzielczych gruntów (np. możliwość zasiedzenia należących do gminy działek, na których stoją już spółdzielcze bloki). Zarządy spółdzielni będą miały zaledwie trzy miesiące na realizację wniosków o przeniesienie własności spółdzielczych lokali. O najważniejszych sprawach w spółdzielni nie będą już decydować zebrania przedstawicieli, ale wyłącznie walne zgromadzenia członków, które w większych spółdzielniach zostaną podzielone na części.                                            Gdynia, 20.07.2007 r.

ULOTKA O WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  w  SPÓŁDZIELNIACH

Zgodnie z uchwaloną  w dniu 14.06.2007r. przez Parlament RP

ustawą o sp. m. (Dz. U. Nr 125, poz. 873)wszyscy spółdzielcy winni niezwłocznie złożyć wnioski do swojej spółdzielni:

1. Wniosek 1N – dla m. lokatorskich;

2. Wniosek 4 N – dla m. własnościowych

      o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Druki wniosków można uzyskać na stronie ogólnopolskiego

ponadpartyjnego Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału

- www.wlasnoscikapital.pl

szkolenia we wtorki – godz. 17-18.30  w Centrum Organizacji Pozarządowych,

81-364 Gdynia,.3 Maja 27/31 prowadzi prezes Stowarzyszenia Teresa Pietrzak   

Dotychczas złożone wnioski w latach 2001- 2007 są ważne i nadal

obowiązują. Niemniej trzeba  złożyć kolejny wniosek  z aktualnymi korzystnymi zapisami prawa dla spółdzielców.

Gazeta Prawna z 16.07.07 r. : „ Nowelizacja ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych przewiduje m.in. tańsze i szybsze przekształcenia mieszkań spółdzielczych w odrębną własność, oddzielne rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz odpowiedzialność karną dla członków zarządów, którzy nie wywiązują się z przewidzianych w ustawie powinności. Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest przyspieszenie przekształceń własnościowych w spółdzielniach. Dlatego też nowe obowiązki władz spółdzielni są związane głównie ze sprawniejszym rozpatrywaniem i realizacją wniosków o wyodrębnienie własności lokali. Organom spółdzielni przyznano także dodatkowo uprawnienia mające pomóc w szybszym porządkowaniu stanu prawnego spółdzielczych gruntów (np.

możliwość zasiedzenia należących do gminy działek, na których stoją już spółdzielcze bloki). Zarządy  spółdzielni będą miały zaledwie trzy miesiące na realizację wniosków o przeniesienie własności spółdzielczych lokali. O najważniejszych sprawach w spółdzielni nie będą już decydować zebrania przedstawicieli , ale wyłącznie walne

zgromadzenia członków, które w większych spółdzielniach zostaną podzielone na części”.

Gdynia,20.07.2007 r

 

 

 

ULOTKA  O WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  w SPÓŁDZIELNIACH

Zgodnie z uchwaloną w dniu 14.06.2007r. przez Parlament RP ustawą o sp. m. (Dz.U. Nr 125, poz. 873)wszyscy spółdzielcy

winni niezwłocznie złożyć wnioski do swojej spółdzielni:  

1. Wniosek 1N – dla m. lokatorskich;

2. Wniosek 4 N – dla m. własnościowych

o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Druki wniosków można uzyskać na stronie ogólnopolskiego

ponadpartyjnego Stowarzyszenia Sympatyków Ładu

Obywatelskiego, Własności i Kapitału

- www.wlasnoscikapital.pl

szkolenia we wtorki – godz.17-18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych, 81-364 Gdynia, 3 Maja 27/31 prowadzi prezes Stowarzyszenia Teresa Pietrzak.   

Dotychczas złożone wnioski w latach 2001- 2007 są ważne i nadal  obowiązują. Niemniej trzeba złożyć kolejny wniosek z aktualnymi korzystnymi zapisami prawa dla  spółdzielców.

Gazeta Prawna z 16.07.07.: Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje m.in. tańsze i szybsze przekształcenia mieszkań spółdzielczych w odrębną własność, oddzielne rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz odpowiedzialność karną dla członków zarządów, którzy nie wywiązują się z przewidzianych w ustawie powinności. Jednym z głównych celów wprowadzenia nowelizacji jest przyspieszenie przekształceń własnościowych w spółdzielniach. Dlatego też nowe obowiązki władz spółdzielni są związane głównie ze sprawniejszym rozpatrywaniem i realizacją wniosków o wyodrębnienie własności lokali. Organom spółdzielni przyznano także dodatkowe uprawnienia mające pomóc w szybszym porządkowaniu stanu prawnego spółdzielczych gruntów (np. możliwość zasiedzenia należących do gminy działek, na których stoją już spółdzielcze bloki). Zarządy spółdzielni będą miały zaledwie trzy miesiące na realizację wniosków o przeniesienie własności spółdzielczych lokali. O najważniejszych sprawach w spółdzielni nie będą już decydować zebrania przedstawicieli, ale wyłącznie walne zgromadzenia członków, które w większych spółdzielniach zostaną podzielone na części”.                                           Gdynia, 20.07.2007 r.