Apel do Donalda Tuska w sprawie Geotermii Toruńskiej   >>>

 

My też mamy kilka pytań:

1. Jaki prokurator złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na niewykorzystaniu należnych nam środków z UE?

2. Kto nam powie na jakiej podstawie prawnej Pani Komisarz z UE podejmuje decyzje w           sprawie losów Stoczni Gdańskiej, który to majątek wypracowywały pokolenia Polaków swoją ciężką pracą?

3. Nas jakiej podstawie prawnej włścicielami niektórych terenów Stoczni Gdańskiej stała się spółka belgijska?

Proszę otworzyć stronę : www.onzapel.pl lub bezpośrednio: http://www.c-fam.org/publications/id.102/default.asp

w celu podpisania petycji, którą zaprezentujemy w ONZ 10 grudnia, podczas obchodów 60 rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przynajmniej musimy wiedzieć co zwolennicy aborcji zaprezentują ONZ w tym dniu. Przedstawią zapewne tysiące nazwisk. MUSIMY IM DORÓWNAĆ.

 

 

   Kliknij  na obrazek   na stronie http://www.kreuz.net/article.7218.html  

a zobaczysz krótki film, który pokazuje jak papież Benedykt XVI  podaje Komunię Świętą. Chyba nadszedł czas aby powrócić do tej odwiecznej Świętej Tradycji także w naszej Ojczyźnie! Wielokrotnie prosił o to także nasz ukochany Papież Ojciec Święty Jan Paweł II.

 

 WIARA  OJCÓW

 

INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO !

Referendum w sprawie medycyny naturalnej - Unia chce nam zabrać to co najlepsze i najzdrowsze - wyślij petycję

CZY MEDYCYNA NATURALNA BĘDZIE NIELEGALNA?   

 

 

                                     Światowy Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

 

Unia Europejska wystąpiła z wnioskiem by dzień  23 sierpnia uznać jako Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

 

 

Komitet Ofiar Stalinizmu w Polsce  ,, BEZ NIENAWIŚCI ''

 

     Tekst na podstawie wspomień ludzi skrzywdzonych przez Stalinizm

 

                     przygotował Leszek Skonka - Wrocław wrzesień 1989 r.

                                                     

                                                                      WYDRUK  WORD   

 

Deklaracja o przyjęciu w poczet Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

 

                                                               WYDRUK  WORD      JPG  

  

 

UWAGA !!!  Złożenie Żądania odszkodowania za represje w PRL upływa 18.11.2008r.

 

                                                                                                 WYDRUK  WORD   

 

NASZ DZIENNIK

Diabelskie sieci na nasze dzieci - Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu   

Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści - wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni - serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta" Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci - Samhaina.

                                                                                     Tójmiasto, 30.10.2008 r.

 Ks. dr Aleksander Posacki SJ  30 X 2008, Nr 255    WYDRUK  WORD img1.gif

 

 

 

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za

działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

                                                                                                     WYDRUK  WORD   

 

,,Gazeta Polska '' z dnia 30.09.2008 r. Zniszczyć niewygodną posłankę - komu przeszkadza Lidia Staroń ?

 

 

Archiwalny artykuł z Naszego Dziennika z dnia 15.04.2005 r. Nr.88  ,, SPÓŁDZIELCZA OŚMIORNICA ''

 

                                                                                                  

   Pismo Procesowe do wezwania Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 września 2008 r.

w sprawie uzupełnienia braku formalnego apelacji przez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

 

                                                                      WYDRUK  WORD  

 

 

       Miasta chcą dawać duże bonifikaty -Renata Krupa-Dąbrowska

Rzeczpospolita 24-09-2008 r.

Większość aglomeracji stosuje wysokie upusty podczas przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność, ale nie wszystkie. Niektóre zawiesiły postępowania i czekają na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Od początku nowego roku wszystkie gminy muszą stosować upusty w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Taki obowiązek wprowadziła nowelizacja ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w odrębną własność. Tymczasem miasta postępują różnie.  

                                         WYDRUK  WORD        

Ułamkowa część gruntu  Beata Kalinowska

Rzeczpospolita 15-09-2008 r. Jakie zasady obowiązują przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu? Podobno ustala się jeden termin trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu?

                                                               WYDRUK  WORD   

 

                  Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców - Konin 20 sierpień 2008 r.

 

                                                                          EKSPERTYZA

 

                                          starych kredytów mieszkaniowych w latach 1989 - 1992 r.

 

                                                                                                                                        WYDRUK  WORD   

 

Projekt nowelizacji ustawy o oddłużeniu tzw. ,, balcerowiczowskich pułapek kredytowych ''

 

  w Sejmowej Komisji Infrastruktury - ,,Rzeczpospolita '' z dnia 24.06.2008 r.

 

                                                                                                                            WYDRUK  WORD   

 

 

,, Spółdzielczy szturm na sądy ''  - Nasz Dziennik 6 sierpnia 2008 r.

 

 

 

List otwarty - opinia obywatelska o wniosku lewicowej grupy posłów złożonego do

 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o społdzielniach

 

mieszkaniowych z dnia 14.06. 2007 roku.

                                                                               WYDRUK  WORD   

                                                        

                                                      Wzór Uchwały Zarzadu SM

                                                                                                WYDRUK  WORD   

 

       PRZEPOWIEDNIE

 

Przepowiednia - wizja ks. kardynała Prymasa Polski Augusta Hlonda  20.10.1948 roku.

 

                                                                                                                WYDRUK  WORD   

 

 Przepowiednia  Pustelnika z Puszczy Różańskiej koło Baranowicz – zamieszczona w gazecie jako „Niezwykły List 

 do Redakcji” wysłany przez Franciszka Zielenkiewicza z Baranowicz po 1990 r.       

                                                                                                                                       WYDRUK  WORD  

 

 Przepowiednia ks.Biskupa Jana Cieplaka z 27 marca 1889 roku.

                                                                                                                       WYDRUK  WORD     

                                                                     PODZIĘKOWANIE     

wpisane  do  WIELKIEJ  KSIĘGI  APELOWEJ W DNIU  12/13 LIPCA 2008 ROKU 

u stóp tronu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

W czasie Pielgrzymki Dziękczynnej Spółdzielców   >>>

        LITANIA  ZA  RADIO  MARYJA        TEKST   >>>      MODLITEWNIK    str.1,4 >>>      str.2,3 >>>

 

                                                Zdjęcia z pielgrzymki

 

    

  

 

 Nasz Dziennik 16.07.2008 r. ,, Chcemy wykorzystać koncesję " - rozmowa z o. Tadeuszem Rydzykiem

 

CSsR, dyrektorem Radia Maryja            

                                                               WYDRUK  WORD    

 

 

                                                                                                            

   ,,Skuteczna obrona życia " - Nasz Dziennik 23 czerwca 2008 r.

 

Ekskomunika za propagowanie aborcji - Nasz Dziennik 02 lipca 2008 r.

                 ,, Złe prawo nie zwalnia z odpowiedzialności "    WYDRUK  WORD   

 

W dniu 15.07.2008 r.w Radiu Maryja ,, Sygnałach dnia " Pani Poseł Gabriela  Masłowska przedstawiła projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z 1995r.

Projekt nie został odrzucony. Został skierowany do podkomisji stałej do spraw budownictwa.

   Apelujemy aby zwracali się Państwo do swoich miejscowych posłów PO, SLD, i PSL pisemnie bądź bezpośrednio do biur poselskich, aby oni też, podobnie jak posłowie PiS poparli ten projekt.

W Państwa rękach znajdują się w tym momencie losy tej ustawy.

 

Nasz Dziennik 15.07.2008 r. - ,, LOKATOR MA ODZYSKAĆ SWOJĄ WŁASNOŚĆ "

 

 

Projekt nowelizacji ustawy o oddłużeniu tzw. ,, balcerowiczowskich pułapek kredytowych "

w Sejmowej Komisji Infrastruktury - ,, Rzeczpospolita " z dnia 24.06.2008 r.

 

                                                                                                                                               WYDRUK  WORD   

 

                                         Pisma do ewentualnego wykorzystania

 

Zażalenie na zarządzenie Asesora Prokuratury Rejonowej w Płocku z dnia 10 czerwca 2008 r.

o odmowie przyjęcia zażalenia.  

                                                      WYDRUK  WORD   

 

Wyrok Sądu przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Janowo " w Rumi o uchylenie uchwały

                                                                           

                                                                                                                                                       WYDRUK  PDF  

 

Wyrok z uzasadnieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przeciwko Morskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni

o uchylenie uchwały

                                   WYDRUK  PDF       

 

Pismo procesowe powoda do pozwu o żądanie uchylenia uchwały Zarządu Spółdzielni ,, Starówka "

w Warszawie z dnia 19 czerwca 2008 r. o przywrócenie podziału nieruchomości gruntowych.

                                                                                                                                      WYDRUK  WORD   

 

Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie  WYDRUK  WORD   

                                                                                       OGÓLNY   WYDRUK  WORD   

 

Zażalenie Pana Leopolda Łukaszewicza na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2008 r.

odmawiajace zwolnienia w całości od kosztów sadowych dotyczacych opłaty od apelacji.

 

                                                                                                                        WYDRUK  WORD      PDF   

 

  Przestroga dla tych, którzy nie starają się o przekształcenie swoich mieszkań w sp - niach.

 

Łódzki sąd poprosił Trybunał Konstytucyjny o zbadanie, czy przepisy dotyczące sprzedaży tanich

mieszkań są zgodne z ustawą zasadniczą.

 

   CZY TO KONIEC SPRZEDAŻY MIESZKAŃ ZA ,, GROSZE ''

                                                                                                      WYDRUK  WORD  

Artykuł Pana Adama Rozłońca z Warszawy dz. Bródno

 

            Zapraszamy aktywnych członków sp-ni do przekazywania podobnych informacji z Waszych Sp-ni z całej Polski w celu podsumowania realizacji ustawy ( badz bojkotowania i braku jej realizacji )  w sp-niach w Polsce i przekazania tych dowodow do odpowiednich instytucji panstwowych oraz Parlamentu.

            

Opłaty notarialne ( w wysokości 691,27 zł. ) po 01.01.2008 r.w Akcie Notarialnym o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

                                                                              WYDRUK  WORD  bronze01_next_1.gif

 

    Skapitalizowane odsetki balcerowiczowskich kredytów przewyższyły już wartość mieszkań.

                                

                     Najdroższe ,, spółdzielcze '' nowożytniej Europy

 

                                         WYDRUK WORD  bronze01_next_1.gif

Prosimy wszystkich, którzy wpadli w balcerowiczowską pułapkę kredytową,aby wysyłali

podobne listy do swoich Spółdzielni Mieszkaniowych.

                                                                                  przykład: wydruk word   img1.gif

 

 „Jeśli dana spółdzielnia celowo wydłuża proces przekształcenia mieszkania, lokatorzy         powinni składać do Prokuratury Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa”.

 

ZAWIADOMIENIE - o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej

 

na bezczynność Zarządu Spółdzielni w realizacji ustawy o sp.mieszkaniowych.z dnia 14.06.2007 r.

 

    Bezpłatny wydruk - Gdańsk  Warszawa  Wrocław  Szczecin  Poznań  Łódz  Kraków

 

                                       Katowice  Bydgoszcz  Białystok

 

Zapraszamy do przekazywania nieprawidłowości w spółdzielniach, sądach, prokuraturach........

w celu złożenia przez nasze Stowarzyszenie ,,SLOWIK " zbiorowej skargi do różnych

instytucji państwowych w Polsce odpowiedzialnych za ich kontrolę.

 

Pismo do Pana Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o niezwłoczne przekazanie do dalszych prac legislacyjnych ustawy z dnia 30.listopada 1995 r.

                                                                                                WYDRUK  WORD  bronze01_next_1.gif

 

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii  gwarancyjnych  oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

 

Podatek VAT po 1.01.2008 r. w spółdzielniach mieszkaniowych od przekształceń własnościowych mieszkań i gruntów pod budynkami mieszkalnymi.

Wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - VAT (Dz. U. Dz. U.: z 2004 r. Nr 54, poz. 535; z 2007 r. Nr 192, poz. 1382)

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

                            (Tekst ujednolicony według Dz.U. Nr 175 z 2005r. , poz. 1459 i Dz.U. Nr 191 z 2007 r., poz. 1371)

 

Z dniem 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z 14 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2007 r., nr 125, poz. 873). Przepisy tej ustawy pozwalają na uwłaszczenie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami, będącymi własnością spółdzielni, dla członków spółdzielni mających spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) oraz najemcom tych lokali spółdzielczych, które były uprzednio mieszkaniami zakładowymi.

 

   Wniosek 1ZNW        WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

                                       Dot.: przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność zgodnie z obowiązującą

                                                    ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

                                                    nieruchomości (Dz. U. Nr  175 z dnia 12.09.2005 r. poz. 1459 i weszła w życie 13.10.2005 r.)    

 

 WNIOSEK  2GnW

 Dot. : przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność zgodnie z obowiązującą

           ustawą z dnia 14.06.2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych

           ustaw (Dz. U. Nr 125 z 13.07.2007 r., poz. 873 i weszła w życie 31 lipca 2007 r.).

WYDRUK  WORD img1.gif  PDFimg1.gif

 

 

Nowa wersja wniosku 1 N  WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ LOKATORSKICH  W CELU                                   PRZEKSZTAŁCENIA NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ      WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif   

 

Dotyczy mieszkań lokatorskich - aktualny stan prawny   

 

Nowa wersja wniosku 4 N  WNIOSEK PRZEZNACZONY DLA MIESZKAŃ WŁASNOSCIOWYCH  W CELU                                                  PRZEKSZTAŁCENIA   NA  PEŁNĄ ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

(dotyczy mieszkań własnościowych)     WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

 

O umowie notarialnej   WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

             Obywatele skorzystajcie z uchwalonej przez Wasz Samorząd korzystnej bonifikaty na przeksztalcenie wieczystego użytkowania na wlasność jeszcze przed wejściem w życie (1.01.2008r.)  nowelizacji ustawy z dnia  7.09.2007 r. zakładającej obniżenie bonifikaty do 50%, podczas kiedy obecnie w Gdańsku bonifikata ta wynosi 95%, w  Gdyni i Sopocie 90%, w innych miastach nawet 99%.

  Wzory wniosków: 1ZnW i 2GnW- dla spóldzielców i 3 ZnW- dla osób fizycznych o przekształcenie jeszcze na   korzystnych warunkach znajdują się na naszej stronie: www.wlasnoscikapital.pl .

Należy je złożyc niezwłocznie, najpóźniej do 31.10.2007 r.

 

                                     

Projekt Aktu Notarialnego     WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

W dniu 27.09.2007r. w „Rozmowach niedokończonych” współtwórcy ustawy z dnia 14.06.2007r. prof. Adam Biela i dr Gabriela Masłowska stwierdzili, że koniecznym jest przywołanie w akcie notarialnym o ustanowienie odrębnej własności lokali Ustawy z dnia 14.06.2007r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych.  Uchroni to właścicieli mieszkań przed niekorzystnymi interpretacjami ewentualnych innych zapisów w akcie notarialnym. Stwierdzili także, ze względu na niepewną sytuację polityczną, oraz przypadki bojkotowania tej ustawy przez niektóre spółdzielnie oraz układy, że trzeba niezwłocznie i masowo składać wnioski do spółdzielni o przekształcenie mieszkań na pełną hipoteczną własność wraz z gruntem (także mieszkania własnościowe)  Można je pobrać m.in. z naszej strony www.wlasnoscikapital.pl

 W dniu 4 marca 2008 roku w Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny w Katowicach zapadł wyrok w sprawie

powództwa Leopolda Łukaszewicza przeciw Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sprawa jest ważna, ponieważ nie jest wyjątkiem i występuje w wielu spółdzielniach w Polsce !

 

                                                                          WYDRUK  WORD img1.gif

                     WYROK Z UZASADNIENIEM  WYDRUK WORD img1.gif

 

Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach  z dnia 4 marca 2008 r.

 

                                                                   WYDRUK  PDF bronze01_next_1.gif

 

                              SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SUCHANINO

 

Zapraszamy na rozprawę przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku w dniu 10 lipca br. o godz.9.30

 

                                   Apelacja i odpowiedz SM   WYDRUK  WORD   

 

              Szkic Pozwu do Sądu o nieważność Uchwał SM   

                                                                                            WYDRUK  WORD   

 

Informacja dot.Uwłaszczenia w SM Suchanino   WYDRUK  WORD   

Pozew do Sądu o nieważność Uchwał SM SUCHANINO    WYDRUK  WORD   

 

                           Zmiany w Statucie

 

                                Statut - wyjaśniajacy stan prawny

 

 

 Apelacja Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Gdańsku-Wydział Cywilny

 

            Uzasadnienie wyroku   WYDRUK  WORD  img1.gif

                                             Wyrok  WYDRUK  WORD img1.gif

Wyrok przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Suchanino '' w Gdańsku o uchylenie uchwały,ustalenie i nakazanie.

 

                                                                                                     WYDRUK  WORD  img1.gif

 

Obraz ,, niesprawiedliwości " organów ścigania w stosunku do pokrzywdzonych spółdzielców z Gdańska Suchanina -

 

     Pismo do RPO z dnia 12 marca 2008 roku

 

     1 Protokół z rozprawy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku      WYDRUK   PDF img1.gif  

     2 Odpowiedz Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz       WYDRUK   PDF img1.gif

 

 Stanowisko Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców

                                               WYDRUK   WORD img1.gif

                                                           WYDRUK   PDF img1.gif

 

Odpowiedz na Zarządzenie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Tczewie 14.04.2008 r.

 

  Tekst do Sądu w Koszalinie o wykup spółdzielczego mieszkania na korzystnych warunkach

 

Wniosek do Sądu Rejonowego o ustanowienie odrębnej własności lokalu

 Linki przydatnych Ustaw z serwisu: http://www.lex.com.pl.  WYDRUK  HTML   img1.gif   WYDRUK  WORD img1.gif

Redakcja „Rzeczpospolitej”Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Krajowy Rejestr SądowySzanowni Państwo!   
Wysyłam jako nasze nowe zadanie, przygotować pismo do KRS

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

z dnia 20 sierpnia 1997

Dz. U. z 1997r. Nr 121, poz. 769

stan prawny na dzień 12 grudnia 2007 roku

STATUT SM SUCHANINO - [zmiany]

 Argumenty za uwłaszczeniem     WYDRUK  WORD img1.gif   PDF  img1.gif

 

Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Katedry Prof. dr hab Jerzy Ciszewski, Notariusz

ul. Bażyńskiego 1a

80-952 Gdańskhttp://www.prawo.univ.gda.pl/wydzial/

e-mail: sekretariat04@prawo.univ.gda.pl,

Szanowny Panie Profesorze!

Ponieważ zbliża się termin podpisywania Aktów Notarialnych dla zad. 2 SM SUCHANINO, wyprzedzająco przesyłam Panu moje zastrzeżenia odnośnie Aktów Notarialnych sporządzanych przez Pańską Kancelarię Notarialną, ul. Targ Drzewny 3/7; 80-886 Gdańsk.

 

 POLSKO - POLONIJNA GAZETA INTERNETOWA - ,, KWORUM ''

 

Link do stronki  www.kworum.com.pl - ujęte jest nasze Stowarzyszenie ,,SLOWIK ''                                                                  pod nazwą ,, Ład Obywatelski ''

 

Link do stronki -  http://www.glos.com  ,, GŁOS " - tygodnik katolicko - narodowy

 

 

   Link do Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu bronze01_next_1.gif

 

 Chrześcijanin wobec współczesnych wyznań - Ks. abp. Stanisław Wielgus

 

              Homilia Ks. abp. Ignacego Tokarczuka

 

               NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, BERLIN, WARSZAWA

 

 Biuletyn nr. 200 01. wrzesień 2008 r.       WYDRUK WORD

 Biuletyn nr. 199 - 15. sierpień 2008 r.   WYDRUK WORD

 Biuletyn nr. 198 - 01 sierpień 2008 r. WYDRUK WORD

 Biuletyn nr. 196 - 01 lipiec 2008 r.WYDRUK WORD  

 Biuletyn nr. 195 - 15 czerwiec 2008 r.WYDRUK WORD  

 Biuletyn nr.193 - 15 maj 2008 r.     WYDRUK WORD  

 Biuletyn nr.192 - 01 maj 2008 r.         WYDRUK WORD bronze01_next_1.gif

 Biuletyn nr.191 - 15 kwiecień 2008 r.     WYDRUK WORD bronze01_next_1.gif

 

   ,, Patriotyczny Ruch Polski " nr. 190 - 01. kwiecień 2008 roku

 

                                               Patriotyczny Ruch Polski nr 185

 

 

                                                                                        WYDRUK  WORDimg1.gif

 

  Bruksela, dnia 14 czerwca 2008 roku

Tekst listu Posłanki Urszuli Krupy oraz Witolda Tomczaka skierowany do Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP

po referendum w Irlandii i ogłoszeniu oficjalnych wyników.

                                                                                               WYDRUK  WORD   

 

 

                          Traktat lizboński w rękach prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 

                                                     Zobacz jak głosowali Posłowie img1.gif

 

                                                                   Zobacz jak głosowali Senatorowie img1.gif

 

 Nasz Dziennik 17 - 18 maja 2008 r.- ,, Bruksela Stolicą Polski ? "

 

 Ogólna sofistyka dziś - Nasz Dziennik 19-20 kwietnia 2008 r. - Ks. Czesław S. Bartnik

 

 List do siostrzeńca, napisany przez Panią Julię w rozmowie na tematy dotyczące obecnej

 

 sytuacji politycznej w Polsce - całość w Biuletynie nr. 192

                                                                                         WYDRUK  WORD  

 

,, W historycznym momencie " - red. Stanisław Michalkiewicz

 

,, Gwałt na Konstytucji RP " -  Europoseł  Zdzisław  Podkański  03.04.2008 roku.

 

,, Zdrada Narodowa " - Poseł RP do PE  - Zdzisław Podkański

 

REJTAN, a protest przeciwko rozbiorowi Rzeczpospolitej Polskiej, być może od 13 grudnia 2007 roku.

 

Posłużono się świętością imienia Papieża, aby zniszczyć tę świętość, której on poświęcił swoje życie i dla której

gotów był kilka razy umrzeć:

niepodległość i suwerenność Narodu, świętości małżeństwa i rodziny, świętości i godności każdej osoby ludzkiej.

- Ks. prof. Jerzy Bajda

 

 

Grupa Senatorów PIS 10 kwietnia 2008 roku rozważa skierowanie wniosku do Trybunału Kostytucyjnego o zbadanie zgodności z polską ustawą zasadniczą

 

Nie było dyskusji, tylko o tym jak go przyjąć - Senator PIS Stanisław Piotrowicz

 

Traktat powinien iść do Trybunału - Senator PIS Dorota Arciszewska-Mielewczyk

 

Ustawowe gwarancje są iluzoryczne - rozmowa z Senatorem PIS Czesławem Ryszką

 

Przyszłość pokaże, kto miał rację - rozmowa ze St.Kogutem Senatorem PIS

                                                                                  

Wątpliwa konstytucyjność traktatu lizbońskiego-Piotr Lukasz Andrzejewski - Nasz Dziennik - 27.03.2008r.

 

Ate czy zdrada ? - Nasz Dziennik, Wielkanoc - 22-24. 03.2008 r. - Ks. prof.Czesław S. Bartnik

 

 List do Wszystkich Klubów Parlamentarnych Sejmu RP - Gdańsk 13 marca 2008 roku.

 

Z Australii List Otwarty do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego-Marcin Kałuski-29.02.2008 r.

 

 

Oświadczenie Komitetu na Rzecz Referendum w Sprawie Ratyfikacji Traktatu z Lizbony

 

 

Niektóre skutki wprowadzenia w życie Traktatu z Lizbony

 

 

Niewolenie ludzi przez manipulacje mediów - Iwo Cyprian Pogonowski

 

 

          Serce Króla królów (Intronizacja)NASZ DZIENNIK   - Wtorek, 6 listopada 2007, Nr 259 (2972)

 

Apel do Prezydenta RP   w sprawie Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie

 

 

 

KOMUNIKAT

  

Protest przeciwko poczynaniom minister Barbary Kudryckiej

 

„FAKT”- 23.11. 2007r.–Lidia Staroń, posłanka PO

Ludzie muszą walczyć o swoje prawa.

 

 

SPÓŁDZIELCY !

POSPIESZCIE się ZE SKŁADANIEM WNIOSKÓW do SPÓŁDZIELNI oraz PODPISYWANIEM AKTÓW NOTARIALNYCH do 31.12.2007r.

 

NASZ DZIENNIKPoniedziałek, 19 listopada 2007, Nr 270 (2983)

Co teraz z uwłaszczeniem w spółdzielniach mieszkaniowych?  W związku z niewykonaniem do dnia 31.X.2007r. ustawowych czynności przez zarządy spóldzielni każdy spóldzielca winien niezwlocznie złożyć zawiadomienie do wlaściwej Prokuratury Okręgowej.

(Dz. U. Nr 125 z dnia  13.07.2007r. poz. 873  art. 8 ust.2- Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1 dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu,  w terminie określonym w tym przepisie  – podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny ).

Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:  WYDRUK  WORD img1.gif   PDF  img1.gif

Wrocław,   Konin,   Poznań,   Rzeszów

 

                                                                             Dla innych miast:   WYDRUK  WORD img1.gif   PDF  img1.gif

Przykładowe zawiadomienie do Prokuratury w Gdańsku

 

                                             DEKLARACJA

             przystąpienia do Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału  

Ze względu na duże zainteresowanie sprawą nowych Statutów SM w możliwie pilnym czasie zamieścimy materiały na ten temat.

Szanowni Państwo,

Przesylajac w załączeniu 24-stronicowy tekst jednolity noweli ustawy o sp. m. z dnia 14.06. 2007 r., w ktorym tlustym drukiem zaznaczono nowe fragmenty z ustawy.

Po przestudiowaniu tego materialu stwierdziłam, ze własciwie wszystko to nowe co zostało uchwalone w ustawie powinno sie znaleźć w nowym statucie. No i "wyrzucić" ze statutu to co zostalo uchylone. Narazie tyle co do tematu zmian w statutach sp. m. 

                  Pozdrawiam serdecznie Teresa Pietrzak. Z Panem Bogiem i Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. 

                                           USTAWA  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (24strony)

(tekst jednolity uwzględniający nowelizację ustawy z 14 czerwca 2007 r. zaznaczony tłustym drukiem)

WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif  

 

Ważny wniosek do rzecznika Praw Oywatelskich      WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif  

 

Pragniemy podzielic się pierwszymi dobrymi nowinami:

Jeden z członków sp-ni przy ul. Helskiej 5 w Wejherowie zadzwonil i powiedzial , że dostał zawiadomienie o realizacji swojego wniosku z wymienioną kwotą znominalizowanej wartości umorzonego kredytu na.... 23 złote!!! oraz do zapłacenia u notariusza 540 zł i do końca sierpnia mają z małżonką stawić się u notariusza.

 

Pani Alina z Gdanska-Wrzeszcza za 8 zł 05 groszy + 545 zł opłaty notarialnej z wpisem do ksiąg wieczystych uzyskała odrębną własność swojego mieszkania wraz z gruntem pod budynkiem. Czekała na to 7 lat, chociaż spółdzielnia kusiła ją jeszcze pół roku wcześniej zapłatą kilkunastu tysięcy złotych. A gdy mówiła, że nie ma tych pieniędzy, to pracownica spółdzielni powiedziała: "Niech za Panią zapłaci syn". W odpowiedzi usłyszała:

" Przecież mój syn nie żyje od 30 lat".

 

Bogu niech będą dzięki. Nie rezygnujmy z modlitwy dziękczynno-błagalnej w tych sprawach

i we wszystkich sprawach naszej  Ojczyzny  !!!

 

       Przykłady blokowania realizacji ustawy z dn. 14 czerwca 2007r. WYDRUK  WORD img1.gif   PDF  img1.gif

+++

 

ZACZĘŁO  SIĘ,  PREZESI  I  ICH  ZAPLECZE  PRZYSTĘPUJĄ  DO  TOTALNEGO  ATAKU

 WYDRUK  WORD img1.gif   PDF  img1.gif  

 

 

     Książka "Na pamiątkę XX rocznicy Odzyskania Niepodległości"   wersja do druku.pdf     wersja do czytania.pdf  

List-Apel – 15.08.2007 r. do Pracowników zatrudnionych w Rządzie RP, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miast i Gmin oraz organach podległych Ministerstwu Sprawiedliwości jak też i MSWiA.

WYDRUK  WORD img1.gif   PDFimg1.gif

 

List Otwarty do Rządu RP, przeciwników i zwolenników ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

WYDRUK  WORD img1.gif   PDFimg1.gif   

 

ULOTKA w SPRAWIE  WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ w SPÓŁDZIELNIACH WYDRUK  WORD img1.gif   PDFimg1.gif

 

INSTRUKCJA (cz. 1 do 4 ) o przekształcaniu mieszkań spółdzielczych podana przez senatora prof. dr hab. Adama Bielę

 WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif  

 

UPROSZCZONY WNIOSEK  1-4

 WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif  

 

 WNIOSEK 1G Dotyczy.:przeniesienia własności garażu dla najemców

                WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

 

WNIOSEK 1MZ  Dotyczy.: przeniesienia własności mieszkania zakładowego dla najemców

                WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

 

WNIOSEK  1 PArt  Dotyczy.:przeniesienia własności pracowni artystycznej dla najemcy

                WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

 

Tekst zamieszczony w Głosie dla Życia Nr 4 (87), lipiec / sierpień 2007 r. Ks. dr Dariusz Oko

NON POSSUMUS:  CHRZEŚCIJANIE WOBEC HOMOSEKSUALIZMU WYDRUK  WORD img1.gif   PDFimg1.gif  

 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 125 poz. 873         USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

 (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007 r.)   WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

 

SCHYŁEK  ERY  SPÓŁDZIELNI -  „Nasz Dziennik” – 20 lipca 2007 r.  Robert Popielewicz

Blisko milion rodzin może skorzystać z rozwiązań znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ułatwia przekształcenie mieszkań lokatorskich w pełną własność.   WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

 

 Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich 1   WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

 

Odpowiedź na powyższe  Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich    WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

 

 Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich 2   WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

  

 

                                             FRAGMENT  DRUKU  NR  602  z  dn.  24-IV-2006 r (projekt)

 

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z dnia 30 listopada 1995 Dz.U. z 1996r. Nr 5, poz. 32

stan prawny na dzień 2 lipca 2007 roku

 

 

  Nowelizacja ustawy o Ogrodach Działkowych – Nasz Dziennik z 16-17.06. 2007r.

                                                   

PiS chce złamać monopol Polskiego Związku Działkowców.

Uwłaszczyć ogródki działkowe. Uwłaszczenie ogródków działkowych i zlikwidowanie monopolu Polskiego Związku Działkowców (PZD)   zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Przygotowywana jest nowelizacja ustawy o ogródkach działkowych, dzięki której działkowcy będą mogli   wykupić ogródki od gmin na korzystnych zasadach.

 

Portal Spółdzielców NaszeSM.pl   http://www.naszesm.pl/  

 

 Parlament RP uchwalił 14.06.07 r. nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Artykuł z tygodnika „Nasza Polska” z dnia 19.06. 2007 r. – Paweł Siergiejczyk

 

„Ustawa przeciw złym prezesom”Z pos. Grzegorzem Tobiszowskim (PiS), sprawozdawcą 

 

 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” , rozmawia Paweł Siergiejczyk.

  

 

dr Henryk Wyszyński

Zagadnienia przekazywania majątku Skarbu Państwa samorządom terytorialnym: gminom, powiatom, województwom (prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych).

 

USTAWA Z DN. 10.05.07r. O ZMIANIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH . ( Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dn. 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz ustawę  dn. 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.)

 

 

Komentarze po uchwaleniu w dniu 10.05.2007 r. przez Sejm ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

 PILNA INFORMACJA o składaniu wniosków dotyczących ustanowienia odrebnej  WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  W  SPÓŁDZIELNIACH

 

Pada kolejny bastion PRL- Nasz Dziennik – 24.03.2007 r.  

 

 

0% stawki VAT od przekształcenia na własnośc mieszkań i ziemi tylko do 31.12.2007r.      

 

Apel do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

 

GAZETA PRAWNA – 16.01. 2007 r.- str. 1, 2 i 18 „ Mieszkanie na własność za kilkadziesiąt  złotych”.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku uchylający zaskarżone niekorzystne zarządzenie Sądu Rejonowego w Gdyni o ustanowienie odrębnej własności lokalu

 

„SUCHANINO” GDANSK V Kolumna. – przedruk tekstu

 

 

 Sprawozdanie Komisji Infrastruktuty o poselskim projekcie ustwy o zmianie ustawy o sm

 

Informacja Pani Poseł dr Gabrieli Masłowskiej (Koło Poselskie Ruch Ludowo- Chrześcijański)

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - stan po głosowaniu w Komisji Infrastruktury (przed II czytaniem).Czego spółdzielcy mogą oczekiwać po zmianach ustawy po zmianach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

 

List Otwarty nr 3  z dnia 6.03.2007 r.

 

LIST OTWARTY  nr 2  DO  PANA  PREZYDENTA RP – ( blo@prezydent.pl )  PREMIERA RP, WSZYSTKICH PARLAMENTARZYSTÓW RP – ( listy@sejm.gov.pl ), MINISTRÓW, WOJEWODÓW oraz WSZYSTKICH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH  w POLSCE.

 

 

WNIOSEK  1ZnWO PRZEKSZTAŁCENIE  WIECZYSTEGO  UŻYTKOWANIA  NIERUCHOMOŚCI  GRUN-

TOWYCH  NA  WŁASNOŚĆ ZGODNIE  Z NOWĄ  USTAWĄ,  KTÓRA WESZŁA  W  ŻYCIE  13.10.2005 r.

 

 

 PODKOMISJA KOŃCZY SWOJE DZIEŁO - SPÓŁDZIELNIE SKAZANE NA REFORMY

 

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   oraz do wszystkich polskich Parlamentarzystów w sprawie ochrony życia poczetego     >>>(więcej)

 

 

LIST OTWARTY  nr 2 DO  PANA  PREZYDENTA RP, PREMIERA RP, WSZYSTKICH PARLAMENTARZYSTÓW RP, MINISTRÓW, WOJEWODÓW

oraz WSZYSTKICH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH  w POLSCE.

 

 

ODPOWIEDŹ  PROKURATURY OKRĘGOWEJ  W GDAŃSKU  NA PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

POSTANOWIENIE  SĄDU  OKRĘGOWEGO  UCHYLAJĄCE  POSTANOWIENIE SĄDU  REJONOWEGO  NAKAZUJĄCE  UISZCZENIE  OPŁATY  JAKO  WPISU  OD  ZAŻALENIA

 

PISMO  PROCESOWE do Sądów Rejonowych jako uzupełnienie danych zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 20.04.2005 r. Sygn. akt  K 42/02 (Dz. U. Nr 72 z dnia 28.04.2005, poz.643) – 4.4 ( w odniesieniu do art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 19.12.2000 r.) …

 

WZÓR ZAŻALENIA do Sądów Okręgowych na postanowienie Sadu Rejonowego, gdy ten domaga się wskazania przez wnioskodawcę danych i adresów wszystkich osób, którym przysługuje prawo do lokalu w budynku mieszkalnym 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 września 2006r.

 

Gratulacje dla nowych Radnych Miast, Gmin i Sejmików

 

APEL WYBORCÓW I  ZADANIA  DLA  WYBRANYCH   RADNYCH  GMIN  I  SEJMIKÓW  WOJEWÓDZKICH

 

PROSTY SPOSÓB  NA  UTWORZENIE  MAŁEJ  JEDNOBUDYNKOWEJ  SPÓŁDZIELNI  BEZ  ZGODY ZARZĄDU   SPÓŁDZIELNI  MACIERZYSTEJ

 

WIĘCEJ  NA TEMAT  UWŁASZCZENIA  NA STRONIE  WWW.UWLASZCZENIE.PL

 

SPÓŁDZIELNIE- WSPÓLNOTY –TBS -KZGM CZĘŚCIOWO WYGRAŁY Z FISKUSEM

 

Projekt Ustawy o ogrodach działkowych

 

GDZIE SĄ  NEGATYWNE WZORCE -  PRÓBA UKAZANIA  PRZYCZYN  KRYZYSU  MORALNEGO  W SZKOŁACH

 

NOCNA  ZMIANA  II  -  Zbigniew  Łabędzki

 

WYROK  SĄDU  OKRĘGOWEGO  W  KOSZALINIE dotyczący bezprawnie pobranych opłat przez spółdzielnię

przed zawarciem umowy notarialnej.

                                                                                                                                                                                           

RZĄD  ZAJĄŁ „DZIWNE”  I  NIEJASNE  STANOWISKO  WOBEC  OCZEKIWANYCH  PRZEZ  RZESZE  SPÓŁDZIELCÓW  PROJEKTÓW  POSELSKICH

 

APEL poparcia WNIOSKU  posłów o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej ds. spółdzielni mieszkaniowych

 

SPÓŁDZIELCZE GANGI

 

ZARZĄDY  SPÓŁDZIELNI  BOJKOTUJĄ  PRAWO

 

SKARGA   Na bezprecedensową bezczynność i działanie przeciwko interesom poszkodowanych, Sądów Rejonowych,

                                               Sądów Okręgowych i innych Sądów w naszej Ojczyźnie

 

List do Prezydenta  IV RP

 

APEL DO PREMIERA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO   O

USTANOWIENIE WŁASNOŚCI  MIESZKAŃ  I   ZIEMI  DLA  OBYWATELI  RP

poprzez  uchwalenie obligatoryjnych  ustaw  przez  Parlament  RP

 

WZÓR ZAŻALENIA DO SĄDU OKRĘGOWEGO NA BEZCZYNNOŚĆ SĄDU REJONOWEGO

 

 w spawie wniosków o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (art. 49 ust.1 i 2)

CZY  HOMEOPATIA  JEST  RZECZYWISCIE  NIEBEZPIECZNA?      „Nasz Dziennik” 17-18.02.2007r. (prosimy o rozpowszechnianie tego tematu!!!) 

 

 DRUKI WNIOSKÓW I PISM DOTYCZACE WŁASNOŚCI MIESZKAŃ, ZIEMI I NIERUCHOMOŚCI

 

WZÓR WNIOSKU DO SĄDU PRZEKAZANY PRZEZ PARLAMENTARZYSTÓW W SEJMIE NA SPOTKANIU OFS-u W DNIU 07.07.2005r. DLA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

RÓŻNE |PISMA Z  SĄDÓW I  INNYCH  UCZESTNIKÓW  POSTĘPOWANIA  SĄDOWEGO O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU - NASZE ODPOWIEDZI  Z INTERPRETACJĄ USTAWOWYCH ZAPISÓW ORAZ WZORY PISM  DO WYKORZYSTANIA  PRZEZ  ZAINTERESOWANYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

 

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych złożonego do laski Marszałkowskiej w dniu 22.11.2005r. przez dr Gabrielę Masłowską jako reprezentanta grupy posłów wnioskodawców.

 

UZASADNIENIE Posłanki (LPR) dr Gabrieli Masłowskiej do projektu ustawy  złożonej do Marszałka Sejmu RP 22.11.05r.

 

NA  ODSIECZ  SPÓŁDZIELCOM

Rozmowa z posłanką Gabrielą Masłowską (Parlamentarne Koło Narodowe) i posłanką Lidią Staroń (Platforma Obywatelska),

Apel do Marszałka Sejmu Marka Jurka na temat projektu usm Poseł Gabrieli Masłowskiej

 

Następny projekt nowelizacji usm wg PIS-u wraz z uzasadnieniem złożony do Laski Marszałkowskiej przez posła PIS-u Ł. Zbonikowskiego

 

Minister Ziobro w Olsztynie

 

APEL DO MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

 

 

WIADOMOŚCI  Z  KOMISJI  SEJMOWEJ    -   TADEUSZ  BOROWICKI  Z  SOS  PŁOCK

 

PROPONOWANE ZMIANY W STATUTACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH.

 

POZYTYWNE DLA SPÓŁDZIELCÓW  WYROKI SĄDÓW:

 

1 UZASADNIENIE  WYROKU  przez Sąd Okręgowy  w Gdańsku  w sprawie nieruchomości  jednobudynkowych

 

2 NIE  MA  ŻADNYCH  KOSZTÓW  SĄDOWYCH  W  PROCESACH  O UZYSKANIE WŁASNOSCI MIESZKAŃ –

   Ostateczne postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Wydział Cywilny

 

MNIEJSZE KOSZTY SĄDOWE – ustawowe mniejsze opłaty sądowe dotyczące nabywania własności  nieruchomości

(Dz. U. nr 157 z 2005r. poz 1315)  i kosztów sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167 z  01.09.05r. poz. 1398)

 

OŚWIADCZENIE  prof. Adama Bieli w sprawie jak wyżej i odpowiedź Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

  

WZÓR  AKTU  NOTARIALNEGO

 

ZLIKWIDOWAĆ  SPÓŁDZIELCZY  FOLWARK  -  „NASZ DZIENNIK”   Z  29 LISTOPADA  2005r.

 

LISTA POPARCIA  CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH, O SPOWODOWANIE

KONTROLI W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI W 2005 r.

NIEWOLNICTWO  LOKATORÓW.    Skończmy z wyzyskiem 12 milionów Polaków

 

PRAWDA  O  HOMEOPATII  - WARTO, a nawet trzeba,  TO WIEDZIEĆ !!!

NIE ABORCJI !!! 1  NIE ABORCJI !!! 2  NIE ABORCJI !!!  3   www.NieAborcji.pl

 

 

LIST DO REDAKTORA - o  IPN-ie i nie tylko            Sprawa rządzących

 

 AKTUALNOŚCI  Z  POPRZEDNICH  MIESIĘCY  >>>