AKTUALNOŚCI  Z  POPRZEDNICH  MIESIĘCY

WALNE  ZEBRANIE NASZEGO  STOWRZYSZENIA

odbędzie się dnia 11 grudnia 2007r (wtorek). w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 o godz. 15.00 w siedzibie Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. W związku z tym, iż wiele osób otrzymało przekształcenie swoich mieszkań i gruntów przewidujemy, iż te osoby nie będą zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniach członków  Stowarzyszenia.

Dlatego prosimy ich o oficjalne powiadomienie Zarządu Stowarzyszenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

                                                  

 

         SPOTKANIE  OPŁATKOWE

Nasze tradycyjne spotkanie opłatkowe odbędzie się dnia 11 grudnia 2007r (wtorek). w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31 o godz. 17.00 w siedzibie Organizacji Pozarządowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. Będzie to okazja do podsumowania naszej działalności w ostatnich latach, a zarazem wielkie dziękczynienie Panu Bogu za to wszystko co z Jego pomocą udało nam się uzyskać w ostatnim czasie.        Wydruk zaproszenia   img1.gif

 Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych

1. W ostatnich dniach spółdzielnie mieszkaniowe narzucają swoim członkom własne wzory wniosków przeznaczonych do przekształcenia mieszkań lokatorskich w odrębną własność. Wnioski te są bardzo ogólne.  Nie ma w nich tego co najważniejsze to znaczy powołania się na ustawę z dnia 14.06.2007r. Nie zawierają jednobudynkowej nieruchomości, nie mają kosztów pierwotnych oraz przekształcenia gruntu pod budynkiem. Ostrzegamy przed podpisywaniem takich wniosków.  Zalecamy składanie do kancelarii spółdzielni poniższego Wniosku 1N, który posiada te wszystkie niezbędne dane lub uproszczonego Wniosku 1-4

ŻEBY  ZŁOŻYĆ  WNIOSEK  NIE  MUSISZ  STAĆ  W  KOJEJCE. WYŚLIJ  GO  POCZTĄ. (listem poleconym -za potwierdzeniem zwrotnym "na żółtej karce z urzędu pocztowego")  

Napływają do nas informacje z całej Polski o podawaniu przez spółdzielnie mieszkaniowe nieprawdziwych informacji na powyższe tematy lub wręcz o niezgodnych z obowiązującym prawem działaniach spółdzielni mieszkaniowych.

Prosimy o rozpowszechnianie tego komunkatu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe oraz poniższej ulotki.

 

 Trójmiasto, 30.10.2007 r.

 

WYPOMINKI

 

Wołanie o MODLITWĘ za DUSZE ŚP. tragicznie  zmarłych Obrońców Stoczni Gdańskiej:

MARIANA MOĆKO - wieloletniego stoczniowca

BOLESŁAWA HUTYRĘ - kapitana żeglugi wielkiej

ANDRZEJA BUGAJSKIEGO - inż. mech. okręt.

Zginęli 15.09.2000r. jadąc do Ministra Skarbu w przeddzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej. Dotąd nie znaleziono sprawców tego dobrze zaplanowanego tragicznego wypadku. Przedtem mieli wiele telefonów z pogróżkami.

Ale o ICH heroicz­nej walce o stocznię i akcjonariuszy nikt nie wspomniał ani słowem w żadnych mediach. Dlatego zanieśmy te Wypominki do swoich parafii, aby Bóg Miłosierny dal IM „wieczny odpoczynek i światłość wiekuistą"...

O modlitwę proszą członkowie Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału 81-533 Gdynia, Grodnieńska 21 tel.(058)664 88 08  www.wlasnoscikapital.pl

P.S. Wincenty Koman, ICH przyjaciel, ukończył film o Stoczni Gdańskiej pt ."Zmowa Milczenia", który może prezentować w lokalnych kinach, tel. 0- 695 506 315.   WYDRUK  WORD img1.gif  PDF img1.gif

 

WYPOMINKI za śp. OBROŃCÓW STOCZNI  GDAŃSKIEJ .   Więcej >>>>

 

 

 

 Wniosek 2ZPczPustki dla Spółdzielni Mieszkaniowej  >>>

Druki pozwów do sądu o wydanie należnych  akcji Stoczni Gdańskiej.     POZEW 1         POZEW 2 

  Prawda o homeopatii 

FENOMEN WSPÓLNOT  INTRONIZACJI   CHRYSTUSA  KRÓLA

 OLSZTYŃSKI UKŁAD

 

+  +  + 

2. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Gdyni-Babie Doły w dniach 16 i 19 lipca o godz 17.00 oraz w dniach 18 i 21 lipca o godz 11.00 odprawione zostały  4 Msze Święte w następującej intencji:

Przez Niepokalane Serce Maryji do Miłosierdzia i Opatrzności Bożej, oraz przez Święte troski Świętej Rodziny przy poszukiwaniu schronienia w Betlejem - Msza Święta o szczęśliwe uzyskanie własności mieszkań dla Polaków - aby w tej sprawie wypełniła się Przenajświętsza Wola Boża.   img1.gif więcej

 

+  +   

3. W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Gdyni-Babie Doły w dniu 26 sierpnia o godz. 12.15 oraz 24, 27, 29 września odprawione zostały Msze Święte w następującej intencji:

Msza Święta dziękczynna - do Jezusa Miłosiernego przez Święte dłonie Matki Bożej Licheńskiej - za uchwalenie przez Sejm i podpisanie przez Prezydenta RP ustawy gwarantującej własność mieszkań i ziemi dla Polaków w naszej Ojczyźnie z prośbą o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże dla naszej ukochanej Ojczyzny - Polski oraz o światło Ducha Świętego dla wszystkich w nadchodzących wyborach.    img1.gif więcej