POZWY DO SĄDÓW OKRĘGOWYCH  

(Ważne: NALEŻY SKŁADAĆ DO SĄDU W 2 EGZEMPLARZACH ORAZ ZAŁĄCZAĆ  ARTYKUŁ          Z "NASZEGO DZIENNIKA"

POZEW DO SĄDU (LOKATORSKIE)      

POZEW DO SĄDU (WŁASNOŚCIOWE)   

 Konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych

Kraków-Łagiewniki - 22 listopada  2008 r.     >>>

 

 

Zapraszamy także do odmówienia  9-cio dniowej NOWENNY DO DZIECIĄTKA JEZUS  przed Świętami Bożego Narodzenia ( 15-23 grudzień) . Ciekawe opowiadanie o przybyciu Dzieciątka Jezus na Węgrzech do dzieci z klasy 4A    >>>

 

Bardzo ważne sprawy notarialne  z uwagi na ewentualna nowelizacje ustawy przez Ministerstwo:

1. Komunikat  Biura  Rzecznika Praw Obywatelskich >>>

2. Pismo procesowe  wnioskodawcy      >>>

3 . Pismo do premiera Donalda Tuska               >>>

4. Przekształcenie lokali na odrębną własność wraz ze współwłasnością gruntu.   >>>     

5. P I S M O     P R O C E S O W E   powoda na odpowiedź pozwanej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkalnej na apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach      >>>  

W 2007 roku znacznie zmalały stawki taksy pobieranej przez notariusza za sporządzenie umowy przeniesienia własności domu, działki czy mieszkania. >>>

Skarga na czynności procesowe Sądu Rejonowego w Warszawie >>>

******

Zgodnie z przepisami Ustawy o notariacie: art. 49 i 81 w zw. z art. 17 (tekst. jedn.: DzU z 2008 r. Nr 163, poz. 1012), wnoszę, o: całkowite wykreślenie z aktu notarialnego akapitu na str. 7, składającego się z 13 wierszy: 4 wiersz od góry do 16 w dół.                                        >>>  

*****

Zalecenie Rec(2000)19 Rady Europy z dnia 6 października 2000 r.                                                                       1
dot. roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych 1
>>>>

*****

O umowie notarialnej   WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

             Obywatele skorzystajcie z uchwalonej przez Wasz Samorząd korzystnej bonifikaty na przeksztalcenie wieczystego użytkowania na wlasność jeszcze przed wejściem w życie (1.01.2008r.)  nowelizacji ustawy z dnia  7.09.2007 r. zakładającej obniżenie bonifikaty do 50%, podczas kiedy obecnie w Gdańsku bonifikata ta wynosi 95%, w  Gdyni i Sopocie 90%, w innych miastach nawet 99%.

  Wzory wniosków: 1ZnW i 2GnW- dla spóldzielców i 3 ZnW- dla osób fizycznych o przekształcenie jeszcze na   korzystnych warunkach znajdują się na naszej stronie: www.wlasnoscikapital.pl .

Należy je złożyc niezwłocznie, najpóźniej do 31.10.2007 r.

 

                                     

Projekt Aktu Notarialnego     WYDRUK  WORD img1.gif   PDF img1.gif

W dniu 27.09.2007r. w „Rozmowach niedokończonych” współtwórcy ustawy z dnia 14.06.2007r. prof. Adam Biela i dr Gabriela Masłowska stwierdzili, że koniecznym jest przywołanie w akcie notarialnym o ustanowienie odrębnej własności lokali Ustawy z dnia 14.06.2007r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych.  Uchroni to właścicieli mieszkań przed niekorzystnymi interpretacjami ewentualnych innych zapisów w akcie notarialnym. Stwierdzili także, ze względu na niepewną sytuację polityczną, oraz przypadki bojkotowania tej ustawy przez niektóre spółdzielnie oraz układy, że trzeba niezwłocznie i masowo składać wnioski do spółdzielni o przekształcenie mieszkań na pełną hipoteczną własność wraz z gruntem (także mieszkania własnościowe)  Można je pobrać m.in. z naszej strony www.wlasnoscikapital.pl

 W dniu 4 marca 2008 roku w Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny w Katowicach zapadł wyrok w sprawie

powództwa Leopolda Łukaszewicza przeciw Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sprawa jest ważna, ponieważ nie jest wyjątkiem i występuje w wielu spółdzielniach w Polsce !

 

                                                                          WYDRUK  WORD img1.gif

                     WYROK Z UZASADNIENIEM  WYDRUK WORD img1.gif